2 HÌNH THỨC THANH TOÁN

  1. COD: Nhận hàng và thanh toán cho shipper
  2. Chuyển khoản ngân hàng